Clicky

De geneeskracht van okra

its high vitamin C, folate, and fiber content. MATERIALS AND METHODS Acute toxicity of AEPP and AESP was studied in rats at 2000 mg/kg dose and diabetes was induced in rats by administration of STZ (60 mg/kg, i.p.). In this studies we are going to analysis the anti diabetics and anti inflammatory property of Abelmoscus esculentus by using molecular docking studies. Studi itu dapatkan kalau biji serta kulit dari okra memiliki ciri-ciri anti-diabetes yang menyebabkan tikus tetaplah stabil tingkat-glukosa darah yang mengakibatkan perhatian paling utama dalam semuanya hewan dengan sinyal tanda diabetes, termasuk juga manusia. Results: In acute toxicity study, AESP and AESP did not show any toxicity or death up to a dose of 2000 mg/kg. KIDNEYS A 2005 study published in Jilin Medical Journey has shown that people who consumed okra showed improvement in nephropathy or kidney disease. These include cotton (Gossypium hirsutum), cocoa (Theobroma cacao), ornamental Hibiscus species, the genus Ceiba (from which kapok fibre is derived), durian fruit (Durio zibethinus) and balsawood (Ochroma pyramidale).

Believe it or not, high amounts of stress over a long period of time will cause blood sugar to spike. Gliclazide is an oral hypoglycemic agent, which is a commonly prescribed drug for the treatment of patients with type II diabetes mellitus. It is a repository for the 3-D structural data of large biological molecules, such as proteins and nucleicacids. De zaden worden in Arabische landen geroosterd om als koffiesubstituut gebruikt te worden. Okra’s high phenol and flavonoid content may be very helpful in the battle with depression. Now, add a pinch of black pepper, a slice of ginger, a pinch of long pepper and 1 to 2 grams nut grass powder. De wetenschappers stellen dat dit door het hoge vezelgehalte van de okra komt.


This plant is cultivated in tropical and with a warm temperature places all over the world but this particular species of plants is still poorly studied. In diverse landen verspreid over de wereld staat okra bekend als geneeskrachtige groente. Antioxidant BMC Complement Altern Med. This is a similar mechanism to what is observed with the well-known compound Modified Citrus Pectin, and it is very interesting that okra pectin does not have to be modified in any way to have this effect. Okrazaad kan het enzym alfa-glucosidase stimuleren. 38 servings weekly on the fruit & vegetable rich diet). Orgerie, and J.

Quercetine is een belangrijke component in okra en door alfaglucosidase kan quercetine worden omgezet zonder dat er suikers ontstaan. In 2011 werd al een Indiaas onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat ratten met diabetes die okrazaadpoeder kregen toegediend minder aanleg hadden tot het aanmaken van vetlagen en dat bloedwaarden beter waren dan ratten die het medicijn niet kregen. In het Indiase onderzoek werd behalve het zaadpoeder ook poeder gemaakt van de schil van de okra, die eveneens diabetesremmende kwaliteiten biedt. Also, a team of Swiss and German researchers has found that okra juice may in fact help to prevent Helicobacter pylori, a bacterium that can cause stomach ulcers and cancer, from sticking to the stomach wall. They feed by puncturing their host and sucking out the cell contents. Door van de antioxidantkwaliteit van okra gebruik te maken, worden deze ziekten minder; op deze manier kan bijvoorbeeld diabetische retinopathie worden verminderd. De antioxidantwerking was al meerdere malen vastgesteld in reageerbuizen maar tijdens dit onderzoek is het aangetoond op ratten, levende wezens.

Dwarsdoorsnede okra Leuke weetjes over okra De okraplant kan wegens zijn lange vezels goed worden gebruikt voor de productie van touw en papier. De belangrijkste producenten van okra in 2014 zijn: India, Pakistan en Nigeria. Okraplanten laten bij koken een slijmerig bindmiddel achter. Dit is ideaal voor een ragout. Het waren waarschijnlijk de Nederlandse slavenhandelaren die ervoor zorgden dat okra van Afrika naar Brazilië werd verscheept. Uit Nigeriaans onderzoek blijkt dat de antioxidantactiviteit van okrazaad toeneemt als het geroosterd wordt. Fresh juice from this plant inhibited the bacterial adhesion almost entirely in the gastric mucosa.

In India wordt al erg lang de wortel gebruikt als leverbeschermend medicijn. In 2013 werd er een onderzoek gedaan naar de leverbeschermende werking van okra. Het blijkt dat de wortel sterke antioxidantwerking heeft. De lever vertoont minder tekenen van ontsteking als men wordt behandeld met een extract van okrawortel.